registrovat

Fórum Zpět na výpis diskuzí

Krkonoše - svazek měst a obcí

Autor Zpráva

Horydoly

avatar
22.2.2018 10:34

Česko-polský projekt se blíží do poloviny

Cílem je všestranně užitečná náplň 

Krkonoše - svazek měst a obcí ve spolupráci s Krkonošskou regionální rozvojovou agenturou, a.s. v Jelení Hoře a partnery Sudetskou průmyslovou a obchodní komorou ve Švídnici, Hospodářskou komorou „Slezsko“- Opole, Okresní hospodářskou komorou v Jablonci nad Nisou, Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje, realizuje projekt „Síť hospodářského rozvoje česko-polského příhraničí“,

reg. číslo. CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000071, který je realizován v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko a spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Cílem projektu je zvýšit intenzitu mezinárodní spolupráce, která vede k socio-ekonomickému rozvoji česko-polského příhraničí. Dvouletý projekt je realizován prostřednictvím komunikace nemalého počtu osobností, v pěti vytvořených přeshraničních pracovních skupinách. Na činnosti skupin se spolupodílí uvedení partneři i neformální partneři (hospodářské komory, sdružení a svazy, nadace, řemeslnické cechy, klastry, samosprávy, podniky, občanské iniciativy, apod.). Struktura umožňuje rozvíjení přeshraničních kontaktů a řešení problémů vyskytujících se v příhraničním území. 

Pracovní skupina pro Regionální rozvoj a cestovní ruch Krkonoše – svazku měst a obcí, v rámci projektu připravila jedno dvoudenní zasedání skupiny, dvě tematicky zaměřená Diskusní fóra (v ČR a v PL) věnovaná problematice přeshraničního regionálního rozvoje včetně turistické obslužnosti a připravovaného hodnocení národních parků. Dále dvě dvoudenní poznávací a studijní cesty pro české a polské podnikatele a zástupce samospráv, s cílem seznámit se službami poskytovanými v jiném regionu. Dvakrát byl uspořádán Den spolupráce, setkání podnikatelského sektoru se zástupci samospráv na české a polské straně. Proběhly dvě společné česko-polské prezentace na veletrzích ve Vratislavi a Praze. V roce 2018 bude uspořádán čtyřdenní press trip pro novináře na české i polské části Krkonoš, Diskusní fóra a Dny spolupráce. Pro lepší vzájemnou komunikace probíhají kurzy polského jazyka. 

K uplynulému období koordinátorka Miroslava Chaloupská ze Svazku Krkonoše upřesnila: „Všechny akce, které se uskutečnily v rámci projektu čs.- polského příhraničí, zaznamenaly čilý zájem ze strany partnerů a veřejnosti. Na základě námi vydaných informačních letáků s přehledem očekávaných a připravovaných akcí s konkrétními tématy si partneři a veřejnost mohli vybrat co je zajímá. Akce měly vysokou úroveň, a tedy i přínos pro odbornou veřejnost. Například školení Jak nastavit efektivní marketingovou kampaň v Dolním

Dvoře, Hodnocení národních parků ve Szklarské Porebě, zajímavé bylo Diskusní fórum a přednáška odborníků na téma “Co očekává český nebo polský turista, když navštíví zahraniční destinaci druhého státu“. Od účastníků jsme zaznamenali pochvalu právě na výběr témat. Poznávací cesty do Polska se zúčastnili především Češi, pracovníci informačních center, státní správy a samosprávy, zástupci z organizací zabývající se cestovních ruchem, podnikatelé v cestovním ruchu. Do českých Krkonoš zase zavítali ve větším počtu hosté z Polska, pracovníci z infocenter, agro-turistických farem i zařízení a středisek, kde se zabývají turismem, kteří chtěli poznat českou stranu hor. Všem jsme ukázali přírodní, technické a historické zajímavosti včetně ubytovacích zařízení. Mnozí z nich byli na mnoha místech zcela poprvé. V čase diskusí vzájemně navázali kontakty a předali zkušenosti. V současné době finalizujeme programovou náplň druhé poloviny trvání projektu,“ vypočetla M. Chaloupská. 

Dáša Palátková

Počet příspěvků: 423

Horydoly

avatar
22.2.2018 10:33

Veletrh cestovního ruchu ve Varšavě

Krkonoše v hlavním městě Polska 

Polsko, země s cca 40 miliony obyvatel, je poptávkou po turistice potenciálně stále více nadějným zákazníkem pro nejvyšší české hory. Právě v té souvislosti manažeři Krkonoš – svazku měst a obcí často obrací svoji pozornost do této destinace, jak z důvodu propagace, tak s projekty přeshraniční a příhraniční spolupráce.

V nedávné době byly nejvyšší české hory, jako zajímavý cíl letních i zimních, resp. celoročních pobytů, prezentovány v Polsku v nových veletržních prostorách při II. ročníku Travel Show Varšava, v termínu konání od 20. do 22. 10. 2017 v Nadarzynu, Expo Ptaku, cca 20 km od Varšavy. 

K tomu RNDr. Miroslava Chaloupská ze Svazku Krkonoše doplnila: „Veletrh byl určen především individuálním návštěvníkům. Jelikož se Svazek Krkonoše účastní velkého množství zahraničních, ale i tuzemských prezentací, mohu porovnat návštěvnost i s jinými podobnými destinacemi a hodnotím ho rozsahem jako středně velký v Polsku.

Společně s veletrhem cestovního ruchu byly v celkových šesti výstavních halách, v tom samém termínu, další veletrhy: World Caravaning, World Yacht Salon a European Regions Fair. Zajímavé bylo zastoupení exotických destinací jako Mexiko, Filipíny, Jihoafrická republika, Kuba. Mezi vystavovateli nechybělo např. ani Slovensko, které v rámci stánku nabízelo ochutnávku brynzových halušek. V rámci České republiky se představily: Ústecký kraj, Jihomoravský kraj - Jižní Morava, Středočeský kraj, Krkonoše a Czech Tourism (resp. jeho polské zastoupení).

U našeho stánku hosté projevovali veliký zájem o informace o sjezdovém i běžeckém lyžování v Krkonoších, ale i o možnosti ubytování v kempech. Mezi častými letními tématy byla cyklistika a nabídka aktivit pro dovolenou rodin s dětmi. Evidujeme i zájem o informace z nové Stezky korunami stromů Krkonoše.

Veletrh byl s placeným vstupným. Návštěvníci byli ukáznění a disciplinovaní, s častými dotazy. Chválím velkoplošné parkovací možnosti pro návštěvníky i vystavovatele, i výbornou organizaci akce. Předpokládaná návštěvnost byla odhadnuta na třicet tisíc lidí,“ vypočetla Miroslava Chaloupská.   

http://worldtravelshow.pl/ 
D. Palátková

Počet příspěvků: 423

Přidat příspěvek

Pro přidávání příspěvků je nutné se přihlásit


 
 
 
Registrovat se