Sackwiesensee. Horské jezero ve Štýrsku.
 
 
Sackwiesensee. Horské jezero ve Štýrsku.
Autor snímku Heinz Toperczer - TRV Hochsteiermark