Sexegertenspitze: sjezd severovýchodní stěnou a severozápadním kuloárem.

Sexegertenspitze: sjezd severovýchodní stěnou a severozápadním kuloárem.

Sexegertenspitze: sjezd severovýchodní stěnou a severozápadním kuloárem.
Autor snímku TOPO Ondřej Kavalír - Daily Adventures