Vysokohorská turistika u Tuxerjochhaus.

Vysokohorská turistika u Tuxerjochhaus.

Vysokohorská turistika u Tuxerjochhaus.
Autor snímku Zillertal Tourismus - Marco Rossi