Hochtor, police Hochschüttband protíná horní část severní stěny.

Hochtor, police Hochschüttband protíná horní část severní stěny.

Hochtor, police Hochschüttband protíná horní část severní stěny.
Autor snímku Hana Suchá