Julius Fučík: Lidé, měl jsem vás rád!

Julius Fučík: Lidé, měl jsem vás rád!
Odhalení restaurované sochy Julia Fučíka na Olšanech.
Autor snímku Vlastimil Hloupý
SDÍLEJ:

Julius Fučík má v Praze znovu svoji sochu. Dvě desetiletí stál před Parkem kultury a oddechu Julia Fučíka (neboli Fučíkárny, dnes Výstaviště Holešovice), po roce 1989 byl odstraněn jako představitel komunistického režimu, strávil dalších dvacet let v depozitáři Galerie hlavního města Prahy, později byl restaurován a od včerejška oficiálně stojí na Olšanských hřbitovech.

Julius Fučík: Lidé, měl jsem vás rád!
Julius Fučík.
Autor snímku Milan Krajča
Jak na to

Odhalení restaurované sochy na novém důstojném místě iniciovala Společnost Julia Fučíka ve spolupráci s pražským Magistrátem a za podpory primátora Bohuslava Svobody.

Historik a spisovatel Zdeněk Mahler, který se zúčastnil slavnostního aktu, k tomu řekl: "Nejubožejší úděl čeká národ, který dopustí, aby se po jeho hrdinech plivalo, byli špiněni, umlčováni a jejich pomníky byly strhávány." Básník Karel Sýs připomněl: ˇ"Čím zbabělejší národ, tím ukrutněji se mstí bezmocným sochám." Ještě dodal: "Národy se silně vyvinutou historickou pamětí nechávají svou minulost na pokoji."

Předseda Revolučního svazu přátel Ernsta Thälmanna Gerd Hommel na Olšanech prohlásil, že instalace Fučíkovy sochy je stejný úspěch jako, když se v Německu před časem podařilo obnovit památník německého komunistického politika Ernsta Thälmanna, který byl v roce 1944 nacisty popraven v Buchenwaldu.

Milan Krajča z levicové Světové rady míru uvedl na přednášce v Městské knihovně: "Julius Fučík zahajuje seznam osobností oceněných světovým mírovým hnutím, mezi nimiž najdeme jména Pablo Picasso, Paul Robeson, Nazim Hikmet, Vitězslav Nezval, Charlie Chaplin, Dmitrij Šostakovič, Nikos Kazantzakis či Ilja Erenburg." My dodáváme, že seznam těchto lidí vyzařuje vášeň k životu, uměleckou i lidskou avantgardu, ale také zmařené naděje, krev, neštěstí jednotlivců i milionů.

Socha Julia Fučíka dnes stojí na Olšanských hřbitovech poblíž pomníku Rudoarmějců, pomníku Hrdinů Pražského povstání a soch jeho komunistických souputníků Jožky Jabůrkové a Jana Švermy.

Sochař Miloslav Šonka neodvedl nic než standard. Socha je bez emocí, bez duše a ani formálně nijak nezaujme. Udělal ji na zakázku normalizačního komunistického vedení.

Julius Fučík - romantický komunista?

Za to zvěčněný Julius Fučík byla barvitá postava. Dosud si nejsme přesně jisti, co, jak, kdy a proč přesně dělal.

Všichni starší ho znají jako autora Reportáže psané na oprátce, což byla povinná četba školních dětí, ale mladší si ho pamatují snad už jen jako položku z učebnice dějepisu.

Julius Fučík se narodil 23. února 1903 v Praze. Vyrůstal v dělnické rodině na Smíchově. Později v Plzni, kde se jeho otec stal druhořadým hercem. V nejbližším příbuzenstvu měl strýce stejného jména, který byl proslulým skladatelem vojenských pochodů v Rakousku-Uhersku a jehož skladby se dodnes hrají.

V plzeňském měšťanském divadle zaměřeném na bulvární kusy odehrál malý Julek mnoho dětských rolí.

Tvrdý komunistický novinář

Hned po maturitě rozjíždí Julius Fučík rychlým tempem ostrý život. Studuje na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy a roku 1921 vstupuje do Komunistické strany Československa, píše první články do levicového tisku a zatím se specializuje na divadelní kritiku. V roce 1926 se stává členem Devětsilu, legendárního uměleckého spolku, který sdružuje nejlepší umělce své doby, z nichž se ovšem mnozí stanou postupem doby kovaní komunisté a budou mít na rukou krev.

Roku 1929 Fučík spoluzakládá Levou frontu. V tu dobu už je šéfredaktorem silně levicové Tvorby, kde vydrží do roku 1938. Zároveň píše pro Rudé Právo, noviny ústředního výboru Komunistické strany Československa. Reportuje mimo jiné ze Sovětského svazu. Posílá nadšené reportáže o budování komunismu a občas přidá i drobnou kritiku nešvarů, které interpretuje jako klopýtnutí na cestě k zářné komunistické budoucnosti.

Nechce se věřit, že by muž jeho vzdělání, rozhledu, úsudku a břitkého pera neviděl v Moskvě hladomor, gulagy, všude přítomný strach před tajnou policií. Nejspíše filtroval pro své čtenáře informace, aby dokázal, že cesta ke komunismu je otevřená. Soubor reportáží vyšel knižně pod názvem V zemi, kde zítra již znamená včera.

Zároveň musel vědět, jak dopadnou komunisté, kteří byť opatrně kritizují své vedení a především Stalinovu rudou říši. Sám byl totiž nedávno strůjcem bolševického puče v KSČ, který oddělil zrno od plev, neboli došlo k vyhazovu mnoha zakládajících členů a těch, kteří se chtěli paktovat s umírněnými sociálními demokraty.

První zkušenosti z kriminálu 

Prvních deset dní v kriminále si odpykává na Pankráci za provolávání komunistických hesel. Napíše tam svůj první moták na vnitřní stranu krabičky cigaret, ale než ho stačí odeslat, je propuštěn. Za protistátní komunistickou činnost je později trestně stíhán, před čímž uteče do ilegality. Přesněji řečeno se převléká za starého profesora a řídí každodenní redakční porady Haló novin v kavárně Roxy.

Tento okamžik také není zcela jasný. Že by četníci a kriminálka byli tak hloupí, aby si pro něho nedošli ve městě, kde se vždycky všechno rozkřiklo? Uznávaný novinář Ferdinand Peroutkak tomu poznamenal: "Jak bylo zvykem v té době, říkal, že se ukrývá před policií, když prostě prchal před milenkou, která ho omrzela."

Roku 1938 po mnohaleté známosti si bere za ženu Augustu Kodeřicovou, kterou všichni známe jako Gustu Fučíkovou. Vůbec ovšem není jisté, že svatební obřad doopravdy proběhl. Oba totiž brali manželský svazek za buržoazní přežitek a prohlašovali, že se vzali naoko, aby mohli žádat o penzijní příspěvek od státu. 

Pokud se opravdu vzali, tak jim byli za svědky Jan ŠvermaBedřich Reicin. První bolševik byl vyškolen v Moskvě na politruka, později za 2. světové války vyčistil československou jednotku na východní frontě od nekomunistů a za Slovenského národního povstání zmrznul za ne zcela jasných okolností při útěku do hor na úbočí Chabence v Nízkých Tatrách. Zájem na jeho smrti mohl mít Rudolf Slánský, který sám po válce skončil na popravišti v inscenovaných procesech 50. let. Druhý bolševik byl odpovědný za rozpoutání rudého teroru po válce v Československu, kterého ovšem krvavá kola jeho soudruhů také semlela a skončil na popravišti.  

Výkonné gestapo není provinční četnictvo

Na začátku okupace se Julius Fučík uklízí k rodičům na venkov do Chotiměři u Domažlic a vyhne se tak rozsáhlé zatýkací akci zaměřené proti komunistům. Napíše tam knihy o Boženě Němcové a Karlu Sabinovi.

Koncem roku ilegálně přijíždí zase do Prahy. Opatrnou kritiku vyjadřuje k paktu Molotov-Ribbentrop, který podepsali nacistický a komunistický ministr zahraničí a rozdělili si v něm Evropu. Za pravdu mu dává červen 1941, kdy je napaden Sovětský svaz.

Julia Fučíka mezi tím ilegální ústřední výbor Komunistické strany Československa vylučuje ze strany, protože kritizuje sovětskou politiku. Jenže kvůli další vlně zatýkání mu rozhodnutí nikdo nedoručí. Aspoň tak se dnes předpokládá, že vše proběhlo, ačkoliv přeživší pamětníci mlčeli a žádné zápisy se pochopitelně nedochovaly.  

Pochybnosti také panují, zda byl členem druhého ilegálního ústředního výboru KSČ, a zda byl opravdu šéfredaktorem Rudého Práva. Jisté je, že v letech 1941-1942 se vydává města v převleku kulhajícího profesora Horáka, se kterým měl předválečné zkušenosti. Neuvědomuje si však, že zatímco na československé četníky v demokratickém Československu to snad mohlo stačit, proti výkonné německé policii Gestapo nemá s touto naivní hrou šanci.

Julius Fučík na Olšanech.

Reportáž psaná na oprátce

V dubnu 1942 je zatčen a v září 1943 v Berlíně - Plötzensee oběšen. O jeho zatčení je celkem jasno. Udělal několik konspiračních chyb, strávil dlouhou dobu v bytě, který sloužil jako kurýrní přepážka, a profesor Horák mu nepomohl. Ironií osudu je, že zatýkací komando Gestapa jelo původně pro někoho jiného, kterému se podařilo uniknout, a tak gestapáci udělali náhodnou šťáru v jiném bytě, o kterém už věděli, k čemu slouží.   

Tam nacházejí Fučíka a další komunisty. Fučík v masce profesora Horáky má sice u sebe dvě pistole, ale nestřílí. U člověka, který neprošel bojovým výcvikem a ocitá se pod tlakem profesionálního komanda, je to zcela pochopitelné. Jediná, kdo zatčení nakonec přežije až do konce války, je Riva Friedová-Krieglová.

Ve věznici napíše Julius Fučík sérii romancí, kterou nazývá Reportáž psaná na oprátce. Píše ji potajmu na motáky, které porůznu posílá ven s pomocí českého bachaře. Ve vězení se mu dostává zvláštního zacházení. To má zřejmě dva důvody. Jednak je na něj nasazen nezkušený komisař gestapa Böhma, který si od toho slibuje svůj první velký případ, a druhak po nějaké době začne Fučík mluvit. Asi se pokouší hrát hru o život svůj a svých druhů venku i ve vězení a zavádí vyšetřování do slepých uliček. Není známo, že by přímo na jeho udání padl do rukou gestapa další člověk.

Frabtišek Peroutka o tom napsal: "Buď jeho bohémské nervy byly příliš slabé, aby dlouho snesly mučení, nebo tohoto milovníka života pojala divoká touha, že přece snad může zůstat naživu, a zaplatil za to. Nikdo se nemá dělat přísným soudcem nad situací, ve které sám nebyl."

Řízený vznik kultovní legendy

O velké hře píše poněkud narcistní Fučík i ve své poslední knize. Když se jeho ženě Gustě Fučíkové podaří po válce shromáždit všechny motáky a sestavit z nich knihu, komunističtí cenzoři tuto kapitolu na dlouhá desetiletí vymažou. Z ne úplně spolehlivého romantického komunistického intelektuála udělají legendu jako vzor komunismu, idealismu, mládí a jasné budoucnosti.

Plné znění Reportáže psané na oprátce vyšlo až v 90. letech minulého století, kdy komunismus v Česku padl. Mezi tím ovšem cenzurovaná kniha vyšla v 95 jazycích, čímž se stala nejpřekládanějším českým literárním dílem. Můžeme se jen dohadovat, kolik vydání zaplatila Komunistická internacionála a kolik jich vyšlo z prostého zájmu čtenářů a nakladatelů.

Originální motáky jsou dnes uložené v pražském Muzeu dělnického hnutí. Jejich pravost je ověřena Kriminalistickým ústavem.

Horydoly.czNacistická okupace za 2. světové války na HORYDOLY

Česká socha vítá v Mauthausenu

Malý ale eficientní koncentrák

Gabčák, Kubiš, Valčík a možná Vopálka

Muži odplaty

Čím víc fašisti, tím víc komunisti

Památník Slovenského národního povstání

V Chebu pod Mikulášem

Sověti postříleli vlastní lidi

Kdo byl generál Vlasov? Hrdina nebo zbabělec?

Generál Vlasov osvobodil Prahu a pak ho oběsili


Zobrazit místo Turistika na větší mapě

SDÍLEJ:

Diskuse

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacet-čtyři:

  • Captcha Image

Diskuze k článku

O zemi, kde včera již prokalili zítra...

To jsem taky trochu nepochopil, proč má ten parchant v Praze sochu a ještě se tu o tom píše. Od starýho dementa Mahlera bych to čekal, ale jinak...

  • Autor Mára
  • Datum a čas 20.3.2013 13:29
Reaguj
Poučné
Čestné vojenské pohřebiště za "Fučíkem" jsou poučné - leží tam Rusové,Britové,Češi atd... Čest jejich památce a sláva vojákům,který za naši vlast položili život
Reaguj
Proč Fučík?

My bereme procházky jako jednu část outdoorových aktivit. A když už někam vyrazíme - třeba k sochám na Olšanech - tak chceme vědět, co představují a proč byly postaveny.

Samotřejmě nevynecháváme ani drsnější disciplíny. Třeba dnes jeden článek o ledovém lezení a druhý článek o testování ferátového vybavení a třetí článek o turistice na Vysočině.

Reaguj
Proč Fučík?

Ahoj Kubo,

Já myslel, že se jedná o specializovaný server. Holt to už není pravda. Škoda. Ale jak jsem psal, je to Tvůj server a psát si na něj můžeš co uznáš jako šéfredaktor za vhodné. Je na nás, jak Tvůj server budeme dále vnimat a jak často jej budeme navštěvovat. (Já to zatím dělám poměrně často). 

Jen by možná stálo za úvahu doplnit to, co o svém serveru (info o serveru) deklaruješ:

Internetový server Horydoly.cz je deník o sportovních aktivitách v přírodě. Zaměřuje se na volný čas a rekreační sport. Server Horydoly.cz věnuje velký prostor vám, kteří aktivně sportujete, lezete po horách, jezdíte třeba v kánoi nebo na kole a vůbec zažíváte při sportu a na cestách zajímavé věci.


  • Autor Vašek Nádvorník
  • Datum a čas 26.2.2013 06:42
Reaguj
Proč Fučík?

Čau Venco, já i kdokoliv další na Horydoly píšeme, co zajímá naše čtenáře. Mimo jiné si občas bereme na paškál venku umístěné sochy. Fučíkova je jednou z nich. 

Reaguj
Co má toto společného s outdoor?

Ahoj Kubo,

co prosím má společného "Julda Fulda" s outdoor aktivitami. Napadá mne jediná souvislost a to, že jej podle Reportáže vyvezl gestapák myslím na Petřín. Ale jinak je to dost úlet mimo téma. 

Tento článek bych chápal na Tvém blogu, enbo na facebookovém soukromém profilu ale na seriózním outdoorovém serveru je to nezvyklé. Když ses navážel do Neumannové, souvislostí s outdoorem jsi argumentoval, ale teď? Už nynější článek o "Katce" byl podle mne mimo, ale je to Tvá věc  a Tvůj server. 

  • Autor Vašek Nádvorník
  • Datum a čas 25.2.2013 20:54
Reaguj
Celkem 6 příspěvků v diskuzi


Cestovní ruch zaměstnává 4,4 % práce schopného obyvatelstva

Cestovní ruch zaměstnává 4,4 % práce schopného obyvatelstva

Cestovní ruch zaměstnával 231 500 osob. Z toho byli 82 % zaměstnanci a 18 % OSVČ, především živnostníci. Čísla za rok 2016 zveřejnil letos Český statistický úřad.... celý článek

Cestovní mapa Sverdlovské oblasti

Mont Blanc AKTUÁLNĚ 2018

registrovat

Cestovní pojištění od Porovnej24.cz
Turistický informační portál WhereToStay.Tips kde naleznete fantastické rady kde se ubytovat, kde jíst a co vidět, v lokalitách celého světa.Nejčtenější články

Cestovní mapa Sverdlovské oblasti

Cestovní mapa Sverdlovské oblasti

TIP HORYDOLY. Mapu Sverdlovska a středního Uralu vydalo Sverdlovské středisko pro rozvoj turistiky. Město Sverdlovsk (Jekatěrinburg) bylo před sto lety 17. července 1918 svědkem vyvraždění ruské carské rodiny, čili zániku Romanovců.
Mont Blanc AKTUÁLNĚ 2018

Mont Blanc AKTUÁLNĚ 2018

ZÁKAZ VÝSTUPŮ Nejvyšší horský masiv Evropy korunovaný sněhovou čepicí Mont Blanc (4810 m) je eldorádem pro horolezce, turisty, lyžaře, skialpinisty, paraglidisty a mnohé další vyznavače horských sportů. Přinášíme průběžné zprávy z Massif Mont
Bombensicher! Umění v bezpečí na zámku Weesenstein 1945

Bombensicher! Umění v bezpečí na zámku Weesenstein 1945

V německém zámku Weesenstein nedaleko českých hranic se koná mimořádná výstava uměleckých pokladů uložených sem koncem 2. světové války. Exponáty jsou popsané nejen německy, ale také česky a k dispozici je český
Boty kupujeme na internetu za slevové kupony

Boty kupujeme na internetu za slevové kupony

Doba internetová dorazila už i do obchodů s obuví. Zákazníci se přestali obávat elektronických nákupů na dálku a díky tomu mají daleko širší výběr než dříve. Když k tomu připočítají možnost nakupování se slevovými
Teskný osud Zakarpatské Ukrajiny podepsal prezident Beneš

Teskný osud Zakarpatské Ukrajiny podepsal prezident Beneš

Podkarpatská Rus spadla do klína sovětským komunistům před 73 lety. 29. června 1945 odevzdali premiér Zdeněk Fierlinger (sociální demokrat) a ministr Vlado Clementis (komunista) za souhlasu prezidenta Edvarda Beneše (národní socialista) dobrovolně

Kalendář akcí Zobrazit všechny akce

AKCE KDE INFO KDY ČAS
Kozákov Challenge - longboard Kozákov 18.-21.7. 18.7.
Colours of Ostrava Ostrava 18.-21.7. Worldmusic 18.7.
Řezbářské dny na hradě Svojanov 15.-20.7. 20.7.
Astrovlak Jindřichův Hradec Nostalgický vlak 20.7.
Horská výzva Šumava Železná Ruda 20.-21.7. Horský běh a chůze 20.7.
Kanufest Roudnice, vodácký kanál 20.-22.7. 20.7.
Africký festival Dvůr Králové nad Labem, ZOO 21.-29.7. 21.7.
Dračí lodě Olomouc   21.7.
Moravské vinařské stezky Mikulov Cykloturistika 21.7.
Dračí lodě Výrovice 21.7.

Diskuse

Fondue Renata Selecky, 18.7.2018 17:36, 1 příspěvek
co je to? g, 16.7.2018 15:41, 1 příspěvek
Půjčka Suzan, 13.7.2018 17:02, 4 příspěvky
Prosím o test Horydoly - Andrea Černá, 13.7.2018 16:25, 4 příspěvky
Prosím o test tma@2p.cz, 13.7.2018 14:33, 4 příspěvky
elektrokola Ivo, 13.7.2018 8:45, 52 příspěvků
Kdy začnete oddělovat inz... vodák Marek , 12.7.2018 16:28, 4 příspěvky
Kdy začnete oddělovat inz... Petr, 12.7.2018 11:51, 4 příspěvky
Ukrajina Pavel, 12.7.2018 9:15, 4 příspěvky
Černolice Maso, 11.7.2018 11:27, 1 příspěvek

Fórum Zobrazit všechny příspěvky

Baleárské ostrovy Horydoly , 18.7.2018 14:26
Mezinárodní výstavy v Běl... Horydoly , 18.7.2018 10:23
Moravské vinařské stezky Pivoň Pivoň, 16.7.2018 1:06
Běžecké závody 2018 Horydoly , 14.7.2018 1:21
Letní dovolená čechů Jan Bratan, 11.7.2018 11:07
Letní dovolená Čechů? Horydoly , 9.7.2018 22:59
Brno, Brněnsko a Moravský... Horydoly , 9.7.2018 22:38
Brdští lesníci budou chrá... Horydoly , 9.7.2018 19:20