Barbarské hroby na Zličíně

Barbarské hroby na Zličíně
Nebožtík v rakvi pohřbený na Zličíně patřil k lidu Vinařické kultury.
Autor snímku Muzeum hlavního města Prahy
SDÍLEJ:

Nejlépe prozkoumané sídliště starověku na českém území je ve Zličíně. Čili žádné pravěké Věstonice, velkomoravské Mikulčice, keltská Závist, nebo slovanský Pražský hrad, ale nenápadný kus pole na periferii Prahy. Okolo roku 500 po Kristu zde žil lid Vinařické kultury, který patřil mezi barbarské Germány.

Barbarské hroby na Zličíně
Rekonstrukce domu barbarských Germánů na Zličíně.
Autor snímku Kuba Turek
Jak na to

Kniha Hroby barbarů v Praze Zličíně. Svět živých a mrtvých doby stěhování národů získala prestižní cenu Gloria musaealis za rok 2015. Knihu vydalo Muzeum hlavního města Prahy. Koupit ji můžete v knihkupectví Kosmas.

Knihu napsali čeští a němečtí archeologové, kteří přibližují v tematicky laděných kapitolách stěhování národů v Evropě a v Čechách, průběh a výsledky výzkumu pohřebiště v Praze - Zličíně. Publikace nemá v české produkci obdoby a ocení ji především všichni zájemci o archeologii i historii na přelomu anticky a středověku. Vedle nových informací vyniká kvalitním a bohatým obrazovým doprovodem. Její součástí je přehled literatury a poznámky.

V letech 2005 až 2008 se poblíž Zličínského dvora uskutečnil rutinní archeologický výzkum. Na Hrozenkovské ulici se plánovala výstavba malého sídliště ve Věstonické ulici. Možná že název podle významného moravského naleziště lovců mamutů předznamenal, co archeologové najdou v Praze. Při své práci se pak nestačili divit!

Vinařická skupina: Barbaři, Germáni, Svébové

Našli, prozkoumali a zdokumentovali palisádou ohrazené neolitického sídliště a vedle něho kompletní kostrové pohřebiště lidu Vinařické skupiny z doby stěhování národů. Oboje pochází z doby 430 - 500 našeho letopočtu.

Unikátním objevem byly dvě zaniklé cesty pravěkého stáří, čili o mnoho starší než sídliště.

177 pohřbených lidí ve 174 hrobech bylo největší sousto, které kdy archeologové v Česku ukousli. Pohřebiště v Praze - Zličíně je jedinou v úplnosti a moderními metodami prozkoumanou lokalitou vinařické skupiny. Navzdory tomu, že podstatná část hrobů byla v minulosti vyloupena, představuje kolekce získaných nálezů unikátní soubor šperků z drahých kovů (zlaté a stříbrné spony, přezky z obuvi i opaskové garnitury, jehlice a další), skleněných nádob, korálků a keramiky.

Barbarské sídliště a pohřebiště Praha - Zličín.

Dokládají elitní postavení zdejších nebožtíků. Spektrum předmětů pak ukazuje na kontakty s dalekými evropskými oblastmi počínaje Galií na západě, přes Sasko na severu až k Podunajím na východě.

Barbarské sídliště a pohřebiště Praha - Zličín.

Vinařická skupina (vinařický stupeň) bylo kulturního uskupení zformované v české kotlině v průběhu první poloviny 5. století v době stěhování národů. Domácí Svébové, germánský kmen, ze kterého se v příštích století zformují němečtí Švábové žijící okolo Stuttgartu, se smísili s vlnami dalších Germánů přicházejícími z východu a možná už i Slovanů. V druhé polovině 5. století Vinařická skupina dominuje v severní polovině Čech.

 

Stěhování národů

Vlastním stěhováním národů se obvykle rozumí pohyb germánských a slovanských kmenů začínající ve 4. a končící v 7. století našeho letopočtu. Konec germánské etapy stěhování národů znamená na západě konec pozdní antiky resp. římského císařství. Začíná raný středověk. V širším smyslu jsou do stěhování národů zahrnovány také vikingské výpravy a příchod Maďarů do Karpatské kotliny.

Barbarské sídliště a pohřebiště Praha - Zličín.

Geograficky si lze představit přímku protínající Evropu od ústí Rýna do Severního moře k ústí Dunaje do Černého moře. Na sever od této linie sídlily ve 4. století germánské kmeny. Od západu na východ Sasové, Frankové, Burgundi, Langobardi, Vandalové, Vizigóti a Ostrogóti. Vpád nomádských Hunů ze středoasijských stepí v roce 375 vyhnal Germány na jih. Kmeny, které sídlily nejdále na východě (Vandalové, Vizigóti a Ostrogóti), se účastnily nejdelšího přesunu do dnešní Itálie, Španělska a severní Afriky. Frankové na západě se přemístili z Dolního Porýní pouze do blízké severní Galie.

Barbarské sídliště a pohřebiště Praha - Zličín.

Nejdůležitější události

166 – 174 a 177 – 180 Markomanské války na středním Dunaji
250 – 270 Gótové využívají anarchie v římské říši a vpadají za Dunaj, plení Balkán, Řecko a Malou Asii
260 Římané přenechávají Agri Decumates Alamanům
271 Římané přenechávají Dácii Gótům
375 Hunové porážejí Alany a společně s nimi tlačí na gótské Greutungy
376 Tervingové a Greutungové žádají císaře Valenta o azyl v impériu, záhy vypuká rozsáhlá vzpoura Gótů v říši
378 Bitva u Adrianopole, naprosté gótské vítězství, císař Valens umírá
382 Theodosius uzavírá s Góty smlouvu, je jim přidělena půda a povoleno vlastní zákonodárství
395 Smrt císaře Theodosia, římská říše je rozdělena na západní a východní
395 Počátek gótské revolty, v čele stojí Alarich
395 – 420 Přesun Hunů z Černomoří do Velké Uherské nížiny
401 – 402 První Alarichovo neúspěšné tažení do Itálie
406 – 407 Vpád Vandalů, Alanů a Svébů do Galie
407 Římané se stahují z Británie
408 – 409 Alarich využívá zmatku v západořímské říši po zavraždění Stilichona k novému tažení do Itálie
409 Vpád Vandalů, Alanů a Svébů do Hispánie
410 Alarich dobývá Řím
418 Smlouva s Římany zajišťuje Vizigótům sídla v jižní Galii
429 Vpád Vandalů do severní Afriky
439 Náčelník Vandalů Geiserich dobývá Kartágo a dobývá severní Afriku
440 Attila se stává hunským králem
451 Bitva na Katalaunských polích, porážka Hunů
po 453 Dezintegrace hunské říše po Attilově smrti
455 Geiserich dobývá a plení Řím
474 Theodorich Veliký se stává králem Ostrogótů
476 Germánský velitel Odoaker sesazuje posledního západořímského císaře a stává se pánem Itálie
po 480 Vizigóti se usazují na Pyrenejském poloostrově
488 Theodorich Veliký táhne s Ostrogóty do Itálie
493 Theodorich obsazuje Ravennu, Odoaker umírá
507 Bitva u Vouillé: Frankové poráží Vizigóty, kteří odcházejí z jižní Gallie na Pyrenejský poloostrov
534 Belisar vyvrací říši Vandalů v severní Africe
536 Belisar se vyloďuje v Itálii, válka Římanů s Ostrogóty
552 Římský vojevůdce Narses poráží Ostrogóty u Busta Gallorum, konec říše Ostrogótů
558 Příchod Avarů do Evropy
568 Langobardi napadají severní Itálii, která je součástí Východořímské říše
582 Počátek slovanské expanze na Balkán po pádu Sirmia a zhroucení byzantské hranice na Dunaji
626 Společný neúspěšný útok Avarů, Slovanů a Peršanů na Konstantinopol (Cařihrad, Istanbul)
681 Vznik První bulharské říše
711-713 Arabové porážejí a likvidují vizigótskou říši na Pyrenejském poloostrově
732 Frankové porážejí Araby v bitvě u Tours ve Francii
774 Franský panovník Karel Veliký vyvrací říši Langobardů v Itálii
793 Počátek éry Vikingů
805 Byzantinci porážejí Slovany u Patrasu a vytlačují je z Peloponésu
810 Likvidace Avarů Karlem Velikým
895 – 896 První Maďaři se objevují v Karpatské kotlině


Zobrazit místo Turistika na větší mapě

SDÍLEJ:

Diskuse

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacet-čtyři:

  • Captcha Image

Diskuze k článku

velkomoravské Věstonice ???

Dobrý den Laďo, děkuji za upozornění. Máte samozřejmě pravdu. Ve Věstonicích jsou sice památky na Velkou Moravu, ale daleko významnější je tábořiště lovců mamutů. Už jsem to opravila v článku.

Reaguj
velkomoravské Věstonice ???

Nálezy z Velkých Věstonic jsou z doby několik tisíc let před vznikem Velkomoravské říše. Rozhodně nejde o velkomoravské Věstonice. Autor měl zřejmě na mysli Mikulčice (docela podobné jméno, že). To je ale při pohledu z Prahy jen nepatrný rozdíl.

  • Autor Laďa
  • Datum a čas 4.8.2017 09:15
Reaguj
Celkem 2 příspěvky v diskuzi


Canal du Midi, kanál dvou moří, canal des Deux Mers

Canal du Midi, kanál dvou moří, canal des Deux Mers

Kanál dvou moří Canal du Midi je dílem barona Riqueta. Výstavba trvala 14 let a pracovalo na něm 12 000 dělníků. Vše zůstalo od uvedení do provozu roku 1681 prakticky beze změny:... celý článek

Teskný osud Zakarpatské Ukrajiny podepsal prezident Beneš

Co je moderní flamenco?

registrovat

Cestovní pojištění od Porovnej24.cz
Turistický informační portál WhereToStay.Tips kde naleznete fantastické rady kde se ubytovat, kde jíst a co vidět, v lokalitách celého světa.Nejčtenější články

Canal du Midi, kanál dvou moří, canal des Deux Mers

Canal du Midi, kanál dvou moří, canal des Deux Mers

Kanál dvou moří Canal du Midi je dílem barona Riqueta. Výstavba trvala 14 let a pracovalo na něm 12 000 dělníků. Vše zůstalo od uvedení do provozu roku 1681 prakticky beze změny:
Slunovrat otevře léto - slaví ho křesťané i pohané

Slunovrat otevře léto - slaví ho křesťané i pohané

V 12:08 hodin, 21. června, roku 2018 letos nastane letní slunovrat. Po svítání přijde nejdelší den a po západu slunce nejkratší noc.
Sůl nad zlato v Prachaticích

Sůl nad zlato v Prachaticích

Bavoři se dohodli s Jihočechy a spojili své turistické projekty Goldsteig - Zlatá stezka. Díky tomu můžeme putovat po historických cestách, kudy se převáželo středověké bohatství mezi dnešním Německem, Rakouskem a Čechami. Kupodivu to
Co je moderní flamenco?

Co je moderní flamenco?

Flamenco je nehmotné dědictví lidstva. Cikánský tanec a hudba slaví Mezinárodní den flamenka 16. listopadu, tedy v den, kdy bylo flamenco zapsáno na seznam UNESCO.
Teskný osud Zakarpatské Ukrajiny podepsal prezident Beneš

Teskný osud Zakarpatské Ukrajiny podepsal prezident Beneš

Podkarpatská Rus spadla do klína sovětským komunistům před 73 lety. 29. června 1945 odevzdali premiér Zdeněk Fierlinger (sociální demokrat) a ministr Vlado Clementis (komunista) za souhlasu prezidenta Edvarda Beneše (národní socialista) dobrovolně

Kalendář akcí Zobrazit všechny akce

AKCE KDE INFO KDY ČAS
Řezbářské dny na hradě Svojanov 15.-20.7. 20.7.
Astrovlak Jindřichův Hradec Nostalgický vlak 20.7.
Africký festival Dvůr Králové nad Labem, ZOO 21.-29.7. 21.7.
Outdoor Retailer - veletrh USA, Salt Lake City 23.-26.7. 23.7.
Řezbářské sympozium Nová Bystřice, park 24.-29.7. 24.7.
Za čest krále Sovinec 28.-29.7. Hradní slavnost 28.7.
Středověký víkend Valdštejn 28.-29.7. 28.7.
Železnou oponou na Trojmezí Hranice, Masarykovo náměstí Cykloturistika 28.7. 13:00
Den řemesel Vysoký Chlumec, skanzem 28.7.
Meruňkové slavnosti Valtice Přednáší Lada Rakovská 28.7.

Diskuse

byl jsem tam xaver, 20.7.2018 16:08, 1 příspěvek
tvl xaver, 20.7.2018 14:42, 1 příspěvek
děkuji Lucie MIláčková, 19.7.2018 13:00, 6 příspěvků
Fondue Renata Selecky, 18.7.2018 17:36, 1 příspěvek
co je to? g, 16.7.2018 15:41, 1 příspěvek
Půjčka Suzan, 13.7.2018 17:02, 4 příspěvky
Prosím o test Horydoly - Andrea Černá, 13.7.2018 16:25, 4 příspěvky
Prosím o test tma@2p.cz, 13.7.2018 14:33, 4 příspěvky
elektrokola Ivo, 13.7.2018 8:45, 52 příspěvků
Kdy začnete oddělovat inz... vodák Marek , 12.7.2018 16:28, 4 příspěvky

Fórum Zobrazit všechny příspěvky

Pražská vlastivěda 2018 Horydoly , 20.7.2018 0:34
Baleárské ostrovy Horydoly , 18.7.2018 14:26
Mezinárodní výstavy v Běl... Horydoly , 18.7.2018 10:23
Moravské vinařské stezky Pivoň Pivoň, 16.7.2018 1:06
Běžecké závody 2018 Horydoly , 14.7.2018 1:21
Letní dovolená čechů Jan Bratan, 11.7.2018 11:07
Letní dovolená Čechů? Horydoly , 9.7.2018 22:59
Brno, Brněnsko a Moravský... Horydoly , 9.7.2018 22:38