Zpět na článek Topoführer na Bořeň pro moderní lezce www.boren-klettern.de

Bořeň, jižní prostor

Topoführer na Bořeň pro moderní lezce www.boren-klettern.de

Bořeň. Horolezecké tábořiště pod jižními stěnami.
Autor snímku Kuba Turek
Další fotka

Jižní prostor na Bořeni začíná zleva výrazným pilířem zvaným Levý jižní pilíř a končí vpravo Kramlovou cestou. Levý jižní pilíř spolu se Středním jižním pilířem tvoří Levý jižní amfiteátr. Pravý jižní amfiteátr je ohražen Středním a Pravým jižním pilířem. U úpatí Pravého jižního pilíře se šikmo k zvedá Skalní hrad s věžovým cimbuřím, které odděluje od Jižní stěny prostor Nádvoří, překlenutý Přepadlým pilířem. Před pravou nižší polovinou Jižní stěny vystupuje samostatná věžička Ďáblova kazatelna. Úplně vpravo od ostatních skalních útvarů Jižního prostoru stojí nižší Kozí pilíře.