Zpět na článek Tři králové nebo tři mudrci

Tři králové (Mudrci z Východu)

Tři králové nebo tři mudrci

Katedrála v Kolíně nad Rýnem.
Autor snímku DZT
Další fotka

Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.