registrovat

Fórum Zpět na výpis diskuzí

Ochrana přírody

Autor Zpráva

Horydoly

avatar
16.12.2018 19:27

Proti zlodějům vánočních stromků

  1. Lesy ČR dělají opatření proti zlodějům vánočních stromků

Hradec Králové, 14. prosince 2018 –Za deset dní jsou Vánoce. Přestože je výběr stromků na trhu obrovský a největší zájem je tradičně o kavkazskou jedli, která v tuzemských lesích neroste, může se někdo načerno vypravit i pro lesní stromek. Lesníci tedy posílili hlídky a potenciální vánoční stromky natírají a prostřihují. Zloděje čeká až 15tisícová pokuta.

Už od listopadu jsme ve státních lesích posílili hlídky a stromkům, které by se mohly zalíbit zlodějům, prostřihujeme korunu, aby se snížila jejich estetická hodnota. Účinný je také chemický postřik. Stromkům neblíží, ale silný zápach v teple zloděje nepříjemně překvapí,“ řekl Jiří Groda, vedoucí odboru lesního hospodářství a ochrany přírody z podniku Lesy ČR.

V posledních letech má veřejnost největší zájem o kavkazskou jedli. Oproti jedli bělokoré z tuzemských lesů má pravidelně rostlou korunu a na větvích více jehlic. Většina prodávaných stromků se pěstuje na plantážích jiných vlastníků, než jsou Lesy ČR. Podnik ročně prodává asi sedm tisíc stromků, polovinu z plantáží a zbytek z lesních prořezávek. „Prodejcům nekonkurujeme, uspokojujeme jen místní poptávku,“pokračoval Groda. Průměrný stromek vyjde na 165 korun. Ceny se liší podle druhu i velikosti, nejlevněji vyjdou smrky. „Výnos z této činnosti se téměř rovná nákladům. Vnímáme to spíš jako službu veřejnosti,“ uvádí ekonomický ředitel Lesů ČR Daniel Vlkanova.

K Vánocům patří také jmelí. Podle Lesního zákona je jeho sběr v lese zakázán. Vlastník lesa může z tohoto zákazu udělit výjimku. „Ročně jich vystavujeme několik,“ doplňuje Groda. Většina jmelí se ale trhá na listnatých stromech, tedy v alejích mimo les nebo na zahradách, kde je sběr jednodušší. 

Eva Jouklová

Počet příspěvků: 854

Horydoly

avatar
9.7.2018 19:20

Brdští lesníci budou chránit lesy před kůrovcem společně

Vlastníci lesů ve středních Brdech se na společném setkání dohodli na spolupráci při ochraně lesů ve středočeských horách před lesními škůdci, především kůrovcem. Spolupráce, kterou inicioval největší vlastník, Vojenské lesy a statky ČR (VLS), má v současnosti spíše preventivní charakter, protože situace v brdských lesích je ve srovnání s jinými regiony stabilizovaná. 

Iniciovali jsme spolupráci z preventivních důvodů, abychom byli připraveni. Situace se ještě v letošním roce může vyvíjet. Kůrovec působí vážné škody v šesti krajích a pokračující teplé a suché počasí svědčí jeho rozvoji. Podkorní škůdci neberou ohledy na hranice lesních pozemků a proto je důležité, abychom v Brdech táhli všichni za jeden provaz,“ uvedl iniciátor schůzky, ředitel divize VLS Hořovice Petr Švadlena. 

Brdští lesníci se domluvili na pravidelném setkávání, vzájemné spolupráci například při leteckém monitoringu situace v lesích a na následném vyhodnocení celé ochranářské sezóny. 

Vedle VLS se setkání zúčastnili také zástupci CM Zbiroh (Colloredo-Mannsfeld spol. s r. o.), Arcibiskupství Pražského, Lesů ČR, Městských lesů Příbram a lesnické firmy Kaiser Rožmitál. 

Zástupci vlastníků se navzájem informovali o stavu lesa a provedených opatřeních v ochraně lesa, především v obraně a zachycení prvního rojení lýkožrouta, přičemž bylo konstatováno, že letošní vývoj škůdců je kvůli brzkému nástupu teplého počasí posunut téměř o jeden měsíc. Suchem oslabené porosty navíc reagují v letošním roce vysokou plodností. Je semenný rok téměř u všech dřevin, což porosty dále vysiluje. 

Nebezpečí je s ohledem na klimatické podmínky stále vysoké. Vyjma pracného a nákladného odkornění je možné provést asanaci zasaženého dřeva pouze chemicky S ohledem na životní prostředí a čistotu vod bude snahou provádět chemickou asanaci mimo lesní porosty na vhodných manipulačních plochách,“ dodal ředitel Švadlena. 

Jan Sotona
tiskový mluvčí Vojenských lesů a statků

Počet příspěvků: 854

Horydoly

avatar
21.2.2017 16:30

Re: Ochrana přírody

Počet příspěvků: 854

Horydoly

avatar
21.2.2017 16:29

Ochrana přírody

T I S K O V Á Z P R Á V A

Novela zákona o ochraně přírody a krajiny poškozuje stát

Dává moc zeleným úředníkům a omezuje hospodáře ve státních lesích

Obavy mají i soukromí a obecní vlastníci

Poslance čeká hlasování

Novela chce změnit pravidla pro vyplácení náhrad újmy za to, že úřední omezení spojená s ochranou přírody ztěžují majitelům lesů hospodaření. Pokud bude schválena, prostředky nebudou vypláceny správcům státních lesů, zatímco jiným vlastníkům ano. Všeho ale dočasu, obávají se i ostatní majitelé lesů. Připravovaná změna stát znevýhodní a dostane státní podniky do nerovného zákonného i tržního postavení. Rozhodnutí je nyní na poslancích.

V lesích spravovaných státním podnikem Lesy ČR se už dnes ve 45 procentech uplatňují opatření spojená s ochranou přírody. „V právním státě musí platit rovnost vlastnictví před zákonem. Obáváme se, že budou úředníci nekontrolovaně omezovat hospodaření ve státních lesích, pokud je, tak jako dnes, nezastaví finanční náhrady. Kde se nyní těží i pěstují stromy, kde budujeme protipovodňová opatření na vodních tocích, opravujeme cesty a podporujeme turismus i volnočasové aktivity, tam může být brzy divočina bez možnosti produkce dříví jako té nejekologičtější a jediné trvale udržitelné suroviny. Ať tedy stát nadále vynahrazuje všem vlastníkům a správcům lesů újmy, které souvisejí s nařízeným omezením hospodaření. To je dobrá cesta i přijatelný kompromis,“ říká generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád a vyzývá poslance, aby pro novelu nehlasovali. Kromě státního podniku Lesy ČR se novela v této záležitosti týká také Vojenských lesů a statků ČR a dalších správců státních pozemků.

Každoroční omezení hospodaření ve výši 70 milionů korun, které se vrací Lesům ČR do rozpočtu Lesů ČR za náhrady újmy, se podle výrobně technického ředitele podniku Václava Lidického navíc může až několikanásobně zvýšit. „Stát zamýšlí omezovat lesnické hospodaření také v lokalitách Natura 2000. Náhrady za újmy pak už nebudou zanedbatelnou částkou. Pokud zůstanou všem zachovány, úředníci podstatně víc zváží, zda majitele lesů v hospodaření omezit a zaplatit jim za to, nebo najít řešení, jak hospodaření i ochranu přírody spojit bez zbytečného omezování,“ vysvětluje, proč je třeba náhrady za újmy zachovat všem vlastníkům a správcům lesů – bez rozdílu.
Lesy České republiky podnikají coby právnická osoba, platí daně a odvádějí ze zisku desítky miliard korun do státního rozpočtu. Za poslední tři roky to bylo 20,7 miliard korun. Proč tedy mají být správci státních lesů znevýhodněni a posuzováni jinak než ostatní vlastníci? Tato změna navíc nemusí být poslední a brzy se může týkat i dalších majitelů lesů v zemi…

Eva Jouklová - tisková mluvčí; Lesy ČR

Počet příspěvků: 854

Přidat příspěvek

Pro přidávání příspěvků je nutné se přihlásit


 
 
 
Registrovat se