registrovat

Fórum Zpět na výpis diskuzí

Práce v záchranných složkách

Autor Zpráva

Horydoly

avatar
17.7.2020 10:32

Práce v záchranných složkách

Prijímacie konanie na funkciu: záchranár Horskej záchrannej služby, Oblastné stredisko: Nízke Tatry - Jasná

Riaditeľ Horskej záchrannej služby štátnej rozpočtovej organizácie vyhlasuje podľa § 20 zákona č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

prijímacie konanie

na funkciu: záchranár Horskej záchrannej služby, Oblastné stredisko: Nízke Tatry - Jasná 

Kvalifikačné predpoklady:

Úplné stredné vzdelanie 

Iné požiadavky:

bezúhonnosť

spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

zdravotná, telesná, fyzická a psychická spôsobilosť na vykonávanie služby

pobyt na území SR

ovládanie štátneho jazyka

slovenské štátne občianstvo

zmysel pre tímovú prácu

flexibilita

vodičský preukaz typu B

práca s PC 

Požadované doklady:

písomná, vlastnoručne podpísaná žiadosť o prijatie

profesíjny životopis

overená kópia rodného listu

súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov

overená kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

overená kópia maturitného vysvedčenia preukazujúca ovládanie štátneho jazyka

kópia občianského preukazu na preukázanie štátneho občianstva SR a na preukázanie pobytu na území SR

vojenská knižka alebo iný doklad preukazujúci vykonanie vojenskej služby, náhradnej služby alebo civilnej služby, ak ide o uchádzača, ktorý vykonal vojenskú službu, náhradnú službu alebo civilnú službu,

potvrdenie od lekára o spôsobilosti absolvovať previerku fyzickej zdatnosti 

Predpokladaný termín nástupu do štátnej služby je 1. október 2020 

Žiadosti do prijímacieho konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť

do 17. júla 2020 na adresu:

Horská záchranná služba

pplk. Ing. Viola Pohanková

Horný Smokovec 52

062 01 Vysoké Tatry   

 

Uchádzači budú na prijímacie konanie pozvaní písomnou formou.

Informácie súvisiace s prijímacím konaním poskytne: pplk. Ing. Viola Pohanková,

pohankova@hzs.sk

Počet příspěvků: 970

Přidat příspěvek

Pro přidávání příspěvků je nutné se přihlásit


 
 
 
Registrovat se