registrovat

Fórum Zpět na výpis diskuzí

Cykloturistika

Autor Zpráva

Horydoly

avatar
26.8.2020 19:34

Týden na kole předznamená restart cykloturistiky

Mezinárodní peloton projede z Jeseníků až do Vídně

V rámci akce „Týden na kole“, organizované již 17. rokem Nadací Partnerství, podpoří účastníci mezinárodní cyklojízdy z Česka, Rakouska a Slovenska restart cykloturistiky v době korona krize podél páteřní dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 Balt-Jadran. Cyklojízda projede od 26. do 30. srpna celou evropskou trasu na území České republiky v délce téměř 400 kilometrů od česko-polské hranice až do tuzemsko-rakouského příhraničí a do Dolního Rakouska. Upozorní tím na výhody cykloturistiky v době pandemie.

„Letos jsme plánovali projet evropskou cyklotrasu EuroVelo z Česka až do Slovinska, kde se měla konat největší konference o cyklistice Velo-city. Bohužel konání mezinárodní konference zabránil covid-19, proto jsme museli jízdu přeložit a zkrátit,“ vysvětluje Daniel Mourek, koordinátor evropských tras EuroVelo v České republice a člen rady EuroVelo, který pojede v čele pelotonu. Atraktivní evropská trasa EuroVelo 9 vede po národních cyklotrasách, jako jsou Moravská stezka (CT 4) či Cyklostezka Brno-Vídeň (CT 5) a upozorní nejen na přírodní atrakce Jeseníků, Litovelského Pomoraví či Moravského krasu, ale i UNESCO památky jako centrum Olomouce či brněnská vila Tugendhat.

Cestovní ruch se v období korona krize v Česku – ale i v celém světě – prakticky zastavil. Jednou z mála povolených aktivit v čase nouzového stavu zůstala cyklistika a cykloturistika. Cykloturistika je proto ideální pro rychlý restart a překonání krize cestovního ruchu a dokáže rozptýlit poptávku do jednotlivých krajů. Přínosy cykloturistiky coby aktivní, k životnímu prostředí šetrné a zdravé formě cestovního ruchu jsou jasně měřitelné. To potvrzují to i čísla ze studií ekonomického přínosu v Jihomoravském kraji, kdy dálkové trasy do regionu přináší 160 milionů korun (2014), ale i vývoj cyklodopravy v Praze. V hlavním městě stav nouze zvedl bezmotorovou dopravu o 70%. Sčítače na samotné EuroVelo 9 naměřili za rok 2019 vHorce nad Moravou celkem 150 847 projíždějících a procházejících, z toho cyklistů přes 136 tisíc. Jiným měřeným úsekem v Pasohlávkách vloni na trase projelo či prošlo 108 329 lidí. Tyto přínosy pravidelně monitoruje ve spolupráci s partnery z krajů a měst Partnerství, o.p.s.

„Česko má velký potenciál stát se atraktivní a v evropském kontextu konkurenceschopnou cykloturistickou destinací vedle sousedního Rakouska. Pro jeho plné využití je ale nutný jak koordinovaný rozvoj cykloturistických produktů a služeb včetně cyklistické infrastruktury ve městech, tak i podpora marketingu cykloturistiky se zapojením veřejné i soukromé sféry. Zároveň je bezpodmínečně nutné dobudovat páteřní síť dálkových cyklotras EuroVelo a dalších cyklotras – zejména bezpečné úseky cyklostezek – a zvýšit kvalitu služeb pro cykloturisty,“ všímá si Daniel Mourek. Účastnící mezinárodního pelotonu budou využívat právě ubytování a stravování pod certifikovanou značkou služby „Cyklisté vítáni“.

EuroVelo 9 prochází napříč Českem od Jeseníku přes Olomouc a Brno až po Hevlín a s téměř 350 kilometry je nejkratší domácí EuroVelo trasou. Díky iniciativě Olomouckého a Jihomoravského kraje Sdružení obcí Cyklostezka Brno-Vídeň se ji daří rozvíjet a vylepšovat její značení. Trasa samotná kopíruje částečně i významné národní cyklotrasy jako jsou Moravská stezka či Cyklostezka Brno-Vídeň.

Nadace Partnerství letos vydala Mapu dálkových cyklotras Greenways a EuroVelo v ČR s certifikovanými ubytovacími, stravovacími a dalšími službami „Cyklisté vítáni“, která je k dispozici na jejím e-shopu

Stáhněte si kompletní itinerář trasy

Daniel Mourek, manažer mezinárodních projektů Nadace Partnerství

daniel.mourek@nap.cz,

Počet příspěvků: 1094

funnyjokes

avatar
23.1.2019 03:00

Příspěvek byl smazán autorem

Počet příspěvků: 6

Horydoly

avatar
5.1.2019 13:45

Cyklistická videa z Krkonoš

Cykloturistika do hor patří 

Zima se do nejvyšších českých hor zatím šourá nesmělými krůčky a tak není od věci informovat o žhavé novince, která se věnuje cykloturistice a zásadním způsobem obohacuje „propagační knihovničku“ Krkonoš – svazku měst a obcí. 

Stále více se rozmáhající cyklistika, jak nadšenců polykajících kilometry, tak „hobíků“, resp. jezdců turistů, ale i rodin s dětmi, motivuje k vytipovávání dalších a dalších míst, jak všem zájmovým skupinám rozšířit možnosti a kam je poslat.

 K tomu Alena Jahodová, marketingová pracovnice, doplnila: „V průběhu letošního roku jsme naplánovali a společně projeli několik cyklotras v Krkonoších. Prvních pět videí můžete shlédnout na Youtube kanále „Krkonoše Svazek“ a rozmyslet se, která trasa je pro vás nejlákavější, kterou si na jaře projedete. Anebo vyzkoušejte všechny, a pak nám dejte vědět, jak se vám výlet na kole líbil.

A kudy cyklovidea např. provedou? Z Kořenova se vypravíme přes tři rozhledny do Jilemnice. V západních Krkonoších podnikneme Sjezd do kraje zapadlých vlastenců. Z Horních Míseček dojedeme k rozcestí U Čtyř pánů, pěšky se podíváme k Prameni Labe, pak Labské boudě a odtud sjíždíme do Vrchlabí. Dlouhý sjezd z Hnědého vrchu v Peci pod Sněžkou nás zavede až do Vrchlabí. A poslední Rýchorský sjezd nám ukáže malebnou část východních Krkonoš z Horní Malé Úpy do Trutnova.

K videím bude vytištěna brožurka s QR kódy, s odkazem přímo na „kanál Krkonoše Svazek

Videa si prohlédněte na adrese

https://www.youtube.com/channel/UC7pPPkjOjqZ6-8ONwEFukqw  

K tomu Radek Vich, ze Svazku Krkonoše, hlavní produkční a koordinátor natáčení doplnil: „Videa jsme natáčeli především pro lepší představu cyklistů, kteří cyklotrasy v Krkonoších neznají, aby našli inspiraci na dovolenou a výlety na kolech v našich nejvyšších horách. Snažili jsme se zachytit, v cca dvouminutových videích, to nejzajímavější z cyklotras protínajících celé Krkonoše.“

Dáša Palátková

Počet příspěvků: 1094

Horydoly

avatar
20.8.2018 00:35

Cyklostezky v Pardubickém kraji

Zelená se pro nové cyklostezky na česko-polské cykloturistické páteři v severovýchodní části Pardubického kraje

*Česko-polská spolupráce na cyklokoncepci podél celé česko-polské hranice * nové úseky cyklostezek na páteřní česko-polské magistrále mají zelenou * podporu poskytne Pardubický kraj * nová infrastruktura pro horskou cykloturistiku*

Ve čtvrtek 16.8.2018 proběhla v kongresovém sále pivovaru Hylváty v Ústí nad Orlicí veřejná konsultace v rámci projektu Koncepce rozvoje přeshraniční cykloturistiky v polsko-českém příhraničí. Projekt má za cíl prosadit páteřní dálkové cyklotrasy na území Polska a Čech a jejich spojky, které oživí cykloturistiku a cestovní ruch v  příhraničí obou zemí. Lídrem projektu je Dolnoslezské vojvodství. Region Orlicko – Třebovsko spolu s Královéhradeckým krajem, Nadací Partnerství a Asociací měst pro cyklisty jsou českými partnery. V září vrcholí návrhová část projektu, následovat bude implementace – jak zrealizovat, co je navrženo.

Návrh je ambiciózní. Územím Pardubického kraje prochází páteřní trasa od německé hranice z Hrádku nad Nisou vedené dále přes Hradec Králové a cyklostezkami údolím Orlice zvané „Česká Loira“ přes Ústí nad Orlicí, Českou Třebovou a Lanškroun do Zábřehu, kde se napojí na Moravskou stezku. Na této trase je nezbytné vybudovat cyklostezku v oblasti Sopotnice, která vyvede cyklisty z úzké frekventované státní silnice I/14. Tento úsek je v současné době nejvíce problematickým místem na celé dálkové trase. Do pohybu se dostává i cyklostezka Třebovice - Rudoltice. Ta bude částečně vedena po opuštěném drážním tělese, které stát bezúplatně převede na svazek obcí.

“Žebro“ k této páteřní trase představuje cyklostezka údolím Tiché Orlice, zvaná „Orlické cyklo& in-line království“, z Chocně do Ústí nad Orlicí, Letohradu a do Žamberka. Zde bude převedena trasa v oblasti Perné ze silnice na novou cyklostezku. V plánu je rekonstrukce dnes obtížně sjízdné důležité spojky podél Divoké Orlice z Litic do Potštejna a stezka Hrádoveckým údolím do Litomyšle. Připravuje se také pokračování cyklostezky údolím Tiché Orlice z Letohradu do Jablonného nad Orlicí, Lichkova a do Králík - ambiciózní projekt, který by změnil celý region a připravují se také stezky v uzlu Žamberk – Nekoř – Pastviny – Letohrad.

Michal Kortyš, náměstek hejtmana Pardubického kraje odpovědný za dopravu, se jednání zúčastnil a konstatuje: „Budu spolu s radním pro cestovní ruch René Živným pracovat na modelu krajské dotační podpory přípravy projektových dokumentací a spolufinancování realizace těchto důležitých cyklostezek. Model předložíme Radě kraje. Jsem přesvědčen, že cyklostezky jsou pro náš region velkým přínosem v oblasti dopravy i rozvoje cestovního ruchu a že představují důležité propojení se sousedními regiony a mezi státy. Bylo by to skvělé. Přiblížíme se tím krajům s vyspělými systémy podpory cyklostezek jako je Královéhradecký a Jihomoravský.“

V oblasti infrastruktury pro horská kola se budou v příštím roce z dotací EU budovat singletracky v oblasti České Třebové a na Bukové hoře – Suchém vrchu, dalších 5 areálů je výhledově připraveno.

Renata Šedová – manažerka projektu
sedova@ohgs.cz
 

Více informací o projektu naleznete zde: http://cykloprojekt.irt.wroc.pl/index.php/pl/o-projekcie/.

S navrženým průběhem „CYKLOTRASY“ se můžete před jednáním blíže seznámit na stránce https://map.nmaps.pl/irt.dsp1.k2omTO/cykloprojekt

Počet příspěvků: 1094

Pivon

avatar
16.7.2018 01:06

Moravské vinařské stezky

Výlet malebnou krajinou nabídne v sobotu 21. července Letní putování po vinařských stezkách Mikulovska

Moravské vinařské stezky jsou přes léto hojně navštěvované cykloturisty z blízkého i dalekého okolí, navíc ožívají akcemi Krajem vína, které pořádá a koordinuje brněnská Nadace Partnerství. V červenci se pro milovníky cyklistiky a jižní Moravy koná Letní putování po vinařských stezkách Mikulovska. Výlet startuje 21. července v Mikulově na parkovišti v ulici Alfonse Muchy. Zájemci se mohou registrovat mezi 9. a 11. hodinou a poté se vydat na některou ze tří tras, které je provedou Mikulovskem, představí jim krásná zákoutí tohoto regionu i místní vinařské a folklórní tradice.

Letní putování po vinařských stezkách Mikulovska je určeno cyklistům i pěším, celodenní výlet zvládnou občasní cyklisté, turisté i rodiny s dětmi, nudit se ale nebudou ani zdatní sportovci. „Připravujeme tři trasy, dvě cyklistické dlouhé 43 a 35 km a pěší o délce 9 km. Všechny jsou vyznačené v terénu i v mapě uvnitř cyklopasu, který všichni dostanou na startu,“ popisuje organizátorka akce Dominika Bäuchelová z Nadace Partnerství.

Okruh putování vede z Mikulova do Sedlece, pokračuje na Hlohovec, Valtice, Úvaly a zpět do Mikulova. Cestou si výletníci užijí krásy malebné krajiny v okolí Pálavy a Lednicko-valtického areálu. Zastaví se také ve sklepech u místních vinařů, kteří jím nabídnou víno k ochutnání i drobné občerstvení na posilnění před další cestou. „Například na Farmě Pálava v Mušlově si zájemci pochutnají na domácích sýrech z místní sýrárny. Na zastávkách bude připravený i doprovodný program, za návštěvu určitě stojí romantický zámeček Rendez-vous nebo třeba Muzeum železné opony ve Valticích. Pěší turisté mohou navštívit Jeskyni Na Turoldu nebo si užít výhled na Mikulov z Kozího hrádku,“ vyjmenovává příklady Dominika Bäuchelová. Hlavní partner seriálu Krajem vína Česká spořitelna pro cyklisty připraví tradiční Cykloservis s kavárnou, kde si mohou nechat opravit defekty na kole nebo si jen dopřát dobrou kávu.

V cíli v Mikulově pak probíhá XIX. Festival národů Podyjí, který nabídne speciality národních kuchyní, folklórní a hudební vystoupení i ochutnávky vína nebo pálenek. V 17 hodin se na náměstí uskuteční losování z odevzdaných cyklopasů o zajímavé ceny, například o vína zúčastněných vinařů, ale i o poukaz na ubytování v penzionu s certifikací Cyklisté vítáni.

Startovní balíček na putování lze koupit na e-shopu Nadace Partnerství za 120 Kč nebo na místě za 140 Kč.

Letní putování po vinařských stezkách Mikulovska je součástí seriálu Krajem vína, který letos nabízí 10 výletů po Moravských vinařských stezkách. Účastníky při nich zavede do všech vinařských regionů jižní Moravy a umožní jim tak poznávání vinařských i folklórních tradic regionu. Nadace Partnerství tímto usiluje o propagaci historického a kulturního dědictví jižní Moravy.

Více informací na www.stezky.cz.

Dominika Bäuchelová, manažerka seriálu akcí Krajem vína, e-mail: dominika.bauchelova@nap.cz

Kamila Vlčková, PR a komunikace, e-mail: kamila.vlckova@nap.cz

Počet příspěvků: 34

Horydoly

avatar
10.11.2017 00:11

RMezinárodní cyklokoridor

Mezinárodní cyklokoridor má propojit Prahu s Vídní, Berlínem a Kodaní

Mezinárodní setkání českých, rakouských a německých partnerů, pořádané v Praze Nadací Partnerství ve spolupráci s MHMP, řešilo cyklistické propojení mezi důležitými evropskými metropolemi Kodaní, Berlínem a Vídní. Celkem má cyklokoridor s délkou cca 1.500 km využít především stávajících evropských a národních dálkových cyklotras EuroVelo 4, 7 a 13, cyklostezku Odra – Nisa v Německu a Česku, Greenway Jizera, Greenways Praha Vídeň. Tématem jednání zástupců turistických destinačních organizací z Dolního Rakouska, Meklenburska-Pomořanska, Saska, Brandenburska a Česka bylo napojení jednotlivých cyklotras do jednoho celku. 

Česko může z podobného koridoru jen získat, podobně jako v železniční či silniční dopravě je naše země nejen důležitou cykloturistickou cílovou destinací, ale i tranzitní zemí pro vyspělé cyklistické destinace jako Německo, Dánsko a Rakousko, proto jsme iniciativu naši sousedů a partnerů uvítali. Zatímco např. v železniční dopravě dnes ČR ztrácí pozici tranzitní země díky pomalému spojení či rušení nočních vlaků na relaci Vídeň – Berlín, s plánovaným cyklokoridorem chceme zůstat propojkou mezi těmito destinacemi,“ říká Daniel Mourek z Nadace Partnerství, člen EuroVelo councilu Evropské cyklistické federace. 

Jedním z cílů plánovaného propojení je i využití zatím méně frekventovaných cyklotras v ČR, které patří ale např. u našich sousedů k TOP 10 nejoblíbenějším cyklotrasám, jako je cyklostezka Odra – Nisa nebo Greenway Jizera v Libereckém a Středočeském kraji s propojkou až do Prahy. Součástí cyklokoridoru se má stát i nejstarší dálkové cyklotrasa u nás, Greenways Praha – Vídeň, která byla jako první dálkové cyklotrasa proznačena již před více než 20 lety (1996). „Během naší spolupráce s centrálou cestovního ruchu Meklenburska-Pomořanska a s českými partnery se snažíme o rozšíření cykloturistického produktu Kodaň – Berlín o Prahu a Vídeň a o propojení s dolnorakouským systémem dálkových cyklotras. V případě největší spolkové země Rakouska půjde i o zapojení nejznámější dálkové cyklotrasy v Dolním Rakousku – Dunajské stezky (EuroVelo 6) a česko-rakouské evropské trasy EuroVelo 13 – Stezky Železné opony,“ doplňuje Prof. Christoph Madl, MAS, ředitel dolnorakouské centrály cestovního ruchu Niederösterreich-Werbung

Cyklokoridor Kodaň – Berlín – Praha – Vídeň by měl nabídnout i konkrétní cykloturistické produkty šité na míru jednotlivým cílovým skupinám a jednotný marketing

Informace o jednotlivých cyklotrasách, které by se měly stát součástí Cyklokoridoru Kodaň – Berlín – Praha – Vídeň v ČR:

EuroVelo jsou evropské trasy, spojující sever a jih a východ a západ Evropy na 70.000 km cyklotrasami. Síť EuroVelo koordinuje na evropské úrovni Evropská cyklistická federace (www.ecf.com), v jednotlivých zemích pak národní koordinační centra, v Česku je to Nadace Partnerství a CDV. Českem prochází čtyři dálkové trasy EuroVelo 4, 7, 9 a 13 v celkové délce přes 2.100 km. EuroVelo 13 / Stezka železné opony je první kompletně dokončenou trasou na území ČR a to dokonce přeshraničně. Jednou z podmínek vedení této trasy je totiž podmínka vedení půl na půl na území sousedících států.

Daniel Mourek
manažer mezinárodních projektů Nadace Partnerství
daniel.mourek@nap.cz 

 

Více informací o EuroVelo v Evropě www.eurovelo.com a v Česku www.eurovelo.cz

Počet příspěvků: 1094

Horydoly

avatar
9.5.2017 10:13

Cykloturistika

Cykloturisté zahájí letošní sezónu v neděli ve Zvíkovském Podhradí

Po proudu tří jihočeských řek vyrazí v neděli 7. května příznivci cykloturistiky, aby se jejich pelotony následně symbolicky „stekly“, podobně jako voda Vltavy, Lužnice a Otavy, ve Zvíkovském Podhradí, kde bude ve 14 hodin oficiálně zahájena letošní cykloturistická sezóna na jihu Čech. Účastníkům akce, organizované Nadací Jihočeské cyklostezky (NJC) a spolufinancované Jihočeskou centrálou cestovního ruchu (JCCR) a Jadernou elektrárnou Temelín Skupiny ČEZ, budou na všech hlavních trasách k dispozici cyklobusy a výletní lodě, které je přepraví na cílová místa zdarma. Samozřejmě i s jízdními koly.

Tři pelotony po třech řekách nejsou mottem letošního oficiálního zahájení cykloturistické sezóny v jižních Čechách náhodou. Právě trasy vedoucí podél říčních toků jsou návštěvníky regionu velmi vyhledávanými,“ uvedl Vladimír Votřel z Nadace Jihočeské cyklostezky.

Peloton Vltava odstartuje na svou cestu do Zvíkovského Podhradí v neděli 7. května v 8 hodin z náplavky pod Dlouhým mostem v Českých Budějovicích a po trase Hluboká nad Vltavou, Týn nad Vltavou, Koloděje nad Vltavou, Dražíč, dorazí až do přístaviště Podolsko. Odsud budou účastníci pokračovat ve 13 hodin lodí na hrad Zvíkov. „Pro rodiče s dětmi a méně zdatné cyklisty bude zajištěna přeprava cyklobusem z Českých Budějovic do Týna nad Vltavou, takže získají dostatečný náskok před ostatními a v klidu stihnou odplutí lodi,“ dodal Votřel.

Peloton Lužnice vyrazí v 9 hodin z vlakového nádraží v Táboře a vydá se směrem naMalšice, Stádlec, Rataje, Bernartice, Podolí I. Cílem bude opět přístaviště Podolsko, odkud vypluje loď na hrad Zvíkov ve 12.15 hodin.

Peloton Otava se na cestu vydá v 8.30 od hradu ve Strakonicích směrem na Čejetice, Sudoměř, Řežabinec a Putim, kde se v 10 hodin přidá ke skupině Blanice a společně bude pokračovat do Písku. Zde se(U Sulana) setká se skupinou Písek a společně pak všechny skupiny ukončí cestu na hrad Zvíkov. „Účastníci všech pelotonů obdrží v cíli zdarma vydatnou bramboračku,“ prozradil Votřel.

Pro návštěvníky z jiných částí republiky jsou v rámci doprovodného programu v areálu Hotelu Zvíkov připraveny dva dopolední cyklovýlety. „Pohodový“ v kombinaci loď / cyklo, vhodný i pro rodiny s dětmi, dlouhý 15 kilometrů a „Přírodě bližší“ po trase kolem Otavy o délce 38 kilometrů. Oba cyklovýlety startují současně v 9.30 hodin.

Hlavní program začne v areálu Hotelu Zvíkov ve 14 hodin, kdy bude rovněž zahájena registrace do soutěže „Vltavskou cyklistickou cestou za poznáním 2017“. Návštěvníky čeká volejbal, nohejbal, horolezecká stěna, skákací hrad, staročeský kolotoč, houpačky, trampolína, skákací panák, chytrý mrož, bazén, koupaliště a živá hudba.

V 17 hodin, v závěru oficiálního programu, budou přistaveny cyklobusy směr: Bechyně - Tábor, Týn nad Vltavou - České Budějovice, Písek - Strakonice. Každý se tak dostane domů bez potřeby znovu šlápnout do pedálů.

Kvůli evidenci, zajištění dopravy a občerstvení je nutné se na akci zaregistrovat do čtvrtka 4. května do 16.00 hodin. Podrobné info na www.jihoceske-cyklostezky.cz.

Jižní Čechy jsou skutečným rájem milovníků cykloturistiky a obrovský potenciál regionu v této potvrzují každoročně desetitisíce spokojených návštěvníků našeho kraje,“ zdůraznil v souvislosti se zahájením cykloturistické sezóny ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu Jaromír Polášek a připomněl, že jižní Čechy nabízí jednu z nejrozsáhlejších sítí upravených a značených cyklotras v České republice. Celkem téměř pět tisíc kilometrů stezek protkaných historickými památkami, kulturními i přírodními skvosty.

Naše nabídka je velmi bohatá a současně velmi variabilní. Na jihu Čech je možné strávit na bicyklu jeden den, celý víkend, týdenní, čtrnáctidenní či ještě delší dovolenou a přitom se nenudit,“ konstatoval Polášek. 

Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR) je příspěvkovou organizací zřizovanou Jihočeským krajem, která využívá dotace, příspěvky a granty z nejrůznějších zdrojů na podporu cestovního ruchu, s jejichž pomocí vytváří produkty cestovního ruchu, rozvíjí turistickou infrastrukturu, kulturu v regionu a spolupráci s příhraničními regiony Horního a Dolního Rakouska a Bavorska. JCCR prezentuje region na domácích výstavách a veletrzích cestovního ruchu, provozuje oficiální Informační systém cestovního ruchu Jihočeského kraje a neustále ho rozšiřuje o aktuální data.

Hlavním cílem JCCR je realizace projektů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu v regionu a prezentaci regionu jako turisticky atraktivní destinace. 

Nadace Jihočeské cyklostezky (NJC) je nezisková organizace založená na jaře 2004, jejímž cílem je koordinace a podpora cyklistiky v Jihočeském kraji. Zřizovateli NJC jsou Jihočeský kraj, Jihočeská centrála cestovního ruchu, ČSAD JIHOTRANS a.s. a města Jihočeského kraje - Blatná, České Budějovice, Český Krumlov, České Velenice, Dačice, Hluboká nad Vltavou, Jindřichův Hradec, Kaplice, Lomnice nad Lužnicí, Milevsko, Nová Včelnice, Nové Hrady, Písek, Prachatice, Rudolfov, Sezimovo Ústí, Soběslav, Trhové Sviny, Třeboň, Týn nad Vltavou, Velešín, Veselí nad Lužnicí a Vimperk.

Nadace Jihočeské cyklostezky

B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice 

Ing. Vladimír Votřel, projektový manažer

e-mail: nadace@jihoceske-cyklostezky.cz

www.jihoceske-cyklostezky.cz 

 

 

 

 

Počet příspěvků: 1094

Přidat příspěvek

Pro přidávání příspěvků je nutné se přihlásit


 
 
 
Registrovat se