registrovat

Fórum Zpět na výpis diskuzí

Střední Čechy na kole

Autor Zpráva

Horydoly

avatar
4.6.2024 02:30

Středočeský kraj se připojil ke Světovému dni kola

Středočeský kraj se podílí na rozvoji bezpečné sítě cyklostezek a dnes se připojil ke Světovému dni kola a k národní iniciativě Cyklovize2030. Ta si dává za cíl podporu cyklodopravy. Iniciativa vzniká ze strany krajů a měst, Středočeský kraj do ní vkládá svou nedávno schválenou Koncepci rozvoje cyklistiky pro roky 2024–2030. 

Středočeský kraj se dnes připojil ke Světovému dni kola a k národní iniciativě Cyklovize2030, která si dává za cíl podporu cyklodopravy. Iniciativa vzniká ze strany krajů a měst, Středočeský kraj do ní vkládá svou nedávno schválenou Koncepci rozvoje cyklistiky pro roky 2024–2030. „Tímto se stáváme jedním z hybatelů rozvoje bezpečné dopravní sítě pro milovníky cyklistiky, pod hlavičkou národní iniciativy Cyklovize2030,“ konstatuje Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy. 

„Nechceme mluvit o nějaké vizi, chceme ukázat, že vize se již pomalu naplňuje, a že ji můžeme vidět skrze nově vybudovaným stezkám, které byly postaveny teprve nedávno, nebo se nyní budují, či se projektují,“ doplňuje Jaroslav Martinek, národní cyklokoordinátor. 

Středočeský kraj je aktuálně protkán zhruba 503 kilometry cyklostezek, které lidé vyhledávají nejčastěji pro cesty do práce a na výlety. Síť je však nespojitá a území pokrývá nerovnoměrně. „Jsme si vědomi, že cyklodoprava je nejen ve Středočeském kraji velmi oblíbená a že by síť měla být celistvá. Proto jsme schválili koncepci, která do jisté míry bude metodickým návodem anebo příkladem pro ostatní kraje tak, aby vznikla ucelená síť stezek a tras nejen u nás, ale po celé zemi. Včetně jejich klasifikace a zatřiďování,“ říká Petr Borecký. 

Samozřejmostí je pak bezpečnost stezek jako takových. „Vysokou bezpečnost a kvalitu infrastruktury garantuje Eva Štěrbová, ambasadorka Cyklovize2030, která má pět malých dětí, se kterými jezdí na kole nejen po městě, ale i v přírodě a upozorňuje na možné bezpečnostní problémy. Mimo jiné je členkou týmu Partnerství pro městskou mobilitu. „Nám na bezpečnosti velmi záleží, proto jsme všechny krajské cyklokoordinátory požádali o vytipování bezpečných cest na kolech,“ doplňuje Petr Borecký.

„Cyklistů v silničním provozu přibývá, ať už jde o sport či dopravu po městě a cyklistika je stále více celoroční aktivitou. Jde o pozitivní trend, který vyžaduje rozvoj bezpečné cyklistické infrastruktury – především cyklostezek, vzájemnou ohleduplnost mezi cyklisty a motoristy. Jsem rád, že BESIP je hrdý partner projektu Cyklovize2030,“ doplňuje vedoucí oddělení BESIP Ministerstva dopravy Tomáš Neřold. 

Stezky a trasy by však nemohly vznikat bez finančního zajištění. Nejčastěji jsou skloňovány národní anebo unijní zdroje, nicméně Středočeský kraj jedná, spolu s dalšími kraji a partnery a pod hlavičkou Cyklovize 2030, o zvýšení finančních prostředků investovaných do cykloinfrastruktury. Mezi jinými lze uvést například ministerstva pro místní rozvoj a dopravy. „Důležitost udržitelnosti v oblasti dopravy stále narůstá, a proto se zaměřujeme na chytrá řešení. Investice do cyklostezek nám umožňují snížit spotřebu energie spojenou s dopravou, která představuje třetinu celkové spotřeby v naší zemi,“ míní Radim Sršeň, náměstek ministra pro místní rozvoj. 

V rámci současného, unijního, programového období IROP 2021–2027 jsou pro výstavbu cyklostezek vyhrazeny prostředky ve výši 4,7 miliardy korun. V plánu je vybudovat 500 kilometrů nových cyklostezek. Další dodatečné prostředky jsou připraveny v rámci specifického cíle 5.1 CLLD–MAS (Community-Led Local Development – Místní akční skupiny). Objem financí určených na podporu komunitně vedeného místního rozvoje však bude ještě upřesněn. 

Investice šly nejen z evropských fondů, ale také z národního rozpočtu. „V posledních letech došlo k výraznému navýšení finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, které byly alokovány pro oblasti výstavby cyklistických stezek a zvyšování bezpečnosti. Za období posledních 3 let byly Výborem SFDI schváleny finanční prostředky přesahující 2 miliardy korun pro oblast cyklostezek a téměř 3 miliardy pro oblast zvyšování bezpečnosti,“ uvádí konkrétní údaje ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) Zbyněk Hořelica. I díky těmto financím je dnes přístupná celá řada nových míst. Jejich přehled je k dispozici na webu www.ceskobezbarier.cz, který SFDI spustil v loňském roce. „Finanční prostředky směřují do výstavby stezek pro cyklisty, cyklopruhů, chodníků, míst pro přecházení, přechodů pro chodce, světelných signalizačních zařízení, podchodů, lávek, autobusových zastávek a podobně,“ doplnil informaci Zbyněk Hořelica. 

Česká republika může cyklistům nabídnout vice než 5 000 km stezek, z toho Středočeský kraj pak 500 km. Souvislá síť v celé ČR se teprve buduje, je tedy nezbytně nutná synchronizace plánů. Proto Středočeský kraj už v polovině května svolal pracovní poradu, kde spolu se zástupci dalších regionů, spolku Partnerství pro městskou mobilitu, a Ministerstvem dopravy ČR jednali o naplnění této myšlenky. „Ze závěrů můžeme vyzvednout společnou mapu a také návrh na optimalizaci cyklotras, o které jsme taky dlouho na jednání mluvili. Mohu uvést příklad z Olomouckého kraje a také novou Cyklokoncepci města Ostravy, která je realizována v souladu se středočeskou,“ připomíná Jaroslav Martínek.

Počet příspěvků: 1088

Horydoly Open

avatar
18.4.2012 19:09

Respektujeme se navzájem

 

ČeMBA, Amulet Bicycles a pivovar Rohozec odstartovali na hradě Valdštejn 11. dubna 2012 nový projekt „Respektujme se navzájem“. Na tiskové konferenci společně prezentovali osvětovou kampaň pro všechny uživatele přírodních cest a stezek, tedy hlavně turisty a cyklisty.

Český biker se v přírodě nejčastěji pohybuje po stávající síti turistického značení vytvořeného Klubem českých turistů. Toto značení nelze chápat jen jako určené čistě pro pěší, vždyť cyklista je také turista jen s jinou formou pohybu. Značení má více než stoletou historii, a tím je daná skutečnost jeho dřívějšího používání především pěšími. Formy rekreace a turismu se však mění a to je třeba respektovat. Je ovšem také důležité si uvědomit, že dva odlišné způsoby vnímání turismu, pěší a cyklistický, mohou přinést problémy a naprosto zbytečné konfliktní situace. Řešením je osvětová kampaň pro všechny uživatele cest a stezek. Měla by být účinnější než represivní přístup, například v podobě svévolně umisťovaných zákazů vjezdu bez jakékoliv opory ve stávající legislativě – typicky jde o malé cedulky s přeškrtnutým kolem na značených turistických stezkách.“ Řeklna tiskové konferenci předseda České Mountainbikové Asociace Václav Volráb.

V rámci této kampaně bude po celém Českém ráji umístěno na 40 cedulí, které budou všem uživatelům turistických cest připomínat, že cesty jsou společné a při vzájemné ohleduplnosti a toleranci mohou být využívány bezpečně a bezkonfliktně. Cedule jsou opatřeny logem projektu, kodexem terénního cyklisty a logy partnerů. Účastí na celém projektu chceme podpořit terénní cyklistiku nejen v Českém ráji“, uvedl Jan Hataš, majitel Amulet Bicycles.

Jak dále uvedl František Jungmann, ředitel pivovaru Rohozec, další z partnerů projektu:„Cedule budou vyvěšeny právě na místech, kde dochází ke střetávání turistů a cyklistů nejvíce, tedy na místních hospůdkách.

Jiří Lukeš, ředitel Sdružení Český ráj, dále upozornil: „Taková aktivita je potřeba. Zrovna Český ráj je region, kde síť cyklistických a turistických tras je poměrně hustá a na mnoha místech dochází ke konfliktům. Je tedy nutné lidi upozornit, jak by se měli chovat, aby se konfliktům předcházelo a do Českého ráje se všichni vešli.“

Nejdůležitějším cílem celého projektu je, aby pěší či cyklistické výlety nás všech probíhaly bezkonfliktně. Je to cesta hodná civilizovaného světa, cesta vzájemné tolerance.

Jitka Mimránková
Česká Mountainbiková Asociace
jitka.mimrankova@cemba.eu

ČeMBA – občanské sdružení s celorepublikovou působností, které hájí zájmy českých terénních cyklistů. Členové se aktivně podílí na vytváření lepších podmínek pro terénní cyklistiku v Česku a snaží se touto aktivitou přinést prospěch také široké veřejnosti. Samotná činnost Čemby klade důraz na zodpovědné a ohleduplné chování k přírodě, lidem a majetku.

Pivovar Rohozec – Pivo Českého ráje. Pivovar vaří pivo dle původní receptury z tuzemských surovin. Voda určená na výrobu piva pochází z vlastních pramenů ve Vazoveckém údolí. Nabízí zajímavý sortiment široké škály piv od klasické desítky až po patnáctku s 6% alkoholu a v nabídce má také malinové pivo. Pivo z rohozeckého pivovaru získává také řadu významných ocenění ať už od odborníků nebo i od samotných pivařů.

Amulet - od samého počátku vzniku této české značky je kladen velký důraz na detail každého komponentu, stejně tak na samostatný vývoj a velmi pokroková designová řešení. Trend skloubení grafického a technického designu s důrazem na každý detail jednotlivých komponentů je právě pro Amulet typický. Letos slaví značka 21 let od založení.

Počet příspěvků: 314

Přidat příspěvek

Pro přidávání příspěvků je nutné se přihlásit


 
 
 
Registrovat se