Praha, Helmovský jez, pravé rameno Vltavy: hydroelektrárna Štvanice vpravo, Ministerstvo dopravy vlevo.
 
 
Praha, Helmovský jez, pravé rameno Vltavy: hydroelektrárna Štvanice vpravo, Ministerstvo dopravy vlevo.
Autor snímku Kuba Turek