Berounka, Roztoky u Křivoklátu. Nácvik vodácké záchrany.
 
 
Berounka, Roztoky u Křivoklátu. Nácvik vodácké záchrany.
Autor snímku Sekce vodní turistiky Českého svazu kanoistů