Ostrý štít, Englischův žlab vede na Prielom v Ostrom.
 
 
Ostrý štít, Englischův žlab vede na Prielom v Ostrom.
Autor snímku HZS