Lucifer a Muribana v Dolském mlýně.
 
 
Lucifer a Muribana v Dolském mlýně.
Autor snímku Miloslav Šmídmajer