Nejjižnější hraniční mezník České republiky. Státní hranice česko-rakouská probíhá středem Mlýnského potoka.
 
 
Nejjižnější hraniční mezník České republiky. Státní hranice česko-rakouská probíhá středem Mlýnského potoka.
Autor snímku Mates