Nejsevernější (nahoře) a nejjižnější (dole) místo České republiky.
 
Nejsevernější (nahoře) a nejjižnější (dole) místo České republiky.
Autor snímku Mates