Indie: posvátné krávy a nečistá prasata.
 
 
Indie: posvátné krávy a nečistá prasata.
Autor snímku Lukáš Matěna