Pramen Rokytky je nevábná strouha v polích u Tehovce.

Pramen Rokytky je nevábná strouha v polích u Tehovce.

Pramen Rokytky je nevábná strouha v polích u Tehovce.
Autor snímku Kuba Turek