Mount Everest ze severu, sestup do Camp 3.

Mount Everest ze severu, sestup do Camp 3.

Mount Everest ze severu, sestup do Camp 3.
Autor snímku Klára Poláčková