Mount Everest ze severu, sestup do Camp 3.

Zpět na DNES: Vlajka pro Tibet 2015

Mount Everest ze severu, sestup do Camp 3.

Mount Everest ze severu, sestup do Camp 3.
Autor snímku Klára Poláčková