Rakytov (vlevo) a Skalní Alpa.

Rakytov (vlevo) a Skalní Alpa.

Rakytov (vlevo) a Skalní Alpa.
Autor snímku Kuba Turek