Eskymo Hivshu.

Eskymo Hivshu.

Eskymo Hivshu.
Autor snímku Kolemsvěta