Krakov, vstup do továrny Oskara Schindlera.

Krakov, vstup do továrny Oskara Schindlera.

Krakov, vstup do továrny Oskara Schindlera.
Autor snímku Mates