Svatý Mikuláš pomocí hořícího oleje na hladině objevuje ďábla v podobě ženy Diany.v

Svatý Mikuláš pomocí hořícího oleje na hladině objevuje ďábla v podobě ženy Diany.v

Svatý Mikuláš pomocí hořícího oleje na hladině objevuje ďábla v podobě ženy Diany.v
Autor snímku REPRO Wikimedia - oltář kostela Panny Marie v Mühlhausen, Durynsko