Dejv a Viktorka trénují vyhledávání zasypaného člověka v lavině.

Dejv a Viktorka trénují vyhledávání zasypaného člověka v lavině.

Dejv a Viktorka trénují vyhledávání zasypaného člověka v lavině.
Autor snímku HO Humanita Praha