Prislop. Společná noclehárna na Žiarské chatě.

Prislop. Společná noclehárna na Žiarské chatě.

Prislop. Společná noclehárna na Žiarské chatě.
Autor snímku Pavel Pospíšil