Mount Brewster (2516 m). Pohled z jihu.

Mount Brewster (2516 m). Pohled z jihu.

Mount Brewster (2516 m). Pohled z jihu.
Autor snímku Martin Skuhravý