Kunětická hora.

Zpět na Kunětickou horu jsme dobyli z Kunětic