Nejsevernější (nahoře) a nejjižnější (dole) místo České republiky.

Nejsevernější (nahoře) a nejjižnější (dole) místo České republiky.

Nejsevernější (nahoře) a nejjižnější (dole) místo České republiky.
Autor snímku Mates