Zahořanský potok, Vltava, Sázava. Výškový profil cyklistického okruhu.

Zahořanský potok, Vltava, Sázava. Výškový profil cyklistického okruhu.

Zahořanský potok, Vltava, Sázava. Výškový profil cyklistického okruhu.
Autor snímku Martin Skuhravý