Vánoční výstava se koná v suterénu pod Betlémskou kaplí. Vstup po starobylém schodišti vedle samotného svatostánku.

Vánoční výstava se koná v suterénu pod Betlémskou kaplí. Vstup po starobylém schodišti vedle samotného svatostánku.

Vánoční výstava se koná v suterénu pod Betlémskou kaplí. Vstup po starobylém schodišti vedle samotného svatostánku.
Autor snímku Kuba Turek