Krížna, porada na vrcholu.

Krížna, porada na vrcholu.

Krížna, porada na vrcholu.
Autor snímku Kuba Turek