Elbrus, Barrel camp.

Elbrus, Barrel camp.

Elbrus, Barrel camp.
Autor snímku Ondřej Kavalír