Hochthron Südrampe 4+. Nejtěžší je 15. délka.

Hochthron Südrampe 4+. Nejtěžší je 15. délka.

Hochthron Südrampe 4+. Nejtěžší je 15. délka.
Autor snímku Hana Suchá