Původní portrét hraběnky Alžběty Bathoryové z roku 1585 je ztracen. Byla na něm namalovaná jako 25letá. Zachovala se jediná kopie z konce 16. století.

Původní portrét hraběnky Alžběty Bathoryové z roku 1585 je ztracen. Byla na něm namalovaná jako 25letá. Zachovala se jediná kopie z konce 16. století.

Původní portrét hraběnky Alžběty Bathoryové z roku 1585 je ztracen. Byla na něm namalovaná jako 25letá. Zachovala se jediná kopie z konce 16. století.
Autor snímku REPRO Wikimedia