Znojmo, výstav hub v muzeu.

Znojmo, výstav hub v muzeu.

Znojmo, výstav hub v muzeu.
Autor snímku ARCHIV Horydoly