Praděd (Altvater). Cestou na Petrovku.

Praděd (Altvater). Cestou na Petrovku.

Praděd (Altvater). Cestou na Petrovku.
Autor snímku Pavel Fojtík