Vincenc Makovský: socha Průmysl.

Vincenc Makovský: socha Průmysl.

Vincenc Makovský: socha Průmysl.
Autor snímku Pavel Fojtík