Lukáš Bludský dolézá Starou cestu 4, Braun, Bílá skála.

Lukáš Bludský dolézá Starou cestu 4, Braun, Bílá skála.

Lukáš Bludský dolézá Starou cestu 4, Braun, Bílá skála.
Autor snímku Kuba Turek