Otava. Jez Mrskoš v Horažďovicích se přenáší vlevo po opěrné zdi.

Otava. Jez Mrskoš v Horažďovicích se přenáší vlevo po opěrné zdi.

Otava. Jez Mrskoš v Horažďovicích se přenáší vlevo po opěrné zdi.
Autor snímku Opicakuz