Vlašský dvůr.

Vlašský dvůr.

Vlašský dvůr.
Autor snímku Eva Mráčková