Spárokomíny ve střední části Weberovky.

Spárokomíny ve střední části Weberovky.

Spárokomíny ve střední části Weberovky.
Autor snímku Veronika Fidranská