Na Nemeckém rebríku v severní stěně Kežmarského štítu.

Na Nemeckém rebríku v severní stěně Kežmarského štítu.

Na Nemeckém rebríku v severní stěně Kežmarského štítu.
Autor snímku Jakub Vlk Vlček