Houbařské paběrky z Kosteleckého lesa.

Houbařské paběrky z Kosteleckého lesa.

Houbařské paběrky z Kosteleckého lesa.
Autor snímku Zdena Kmenová