Výstava hub, Lysá nad Labem 2021.

Výstava hub, Lysá nad Labem 2021.

Výstava hub, Lysá nad Labem 2021.
Autor snímku ARCHIV Horydoly