Dana Fialová hlavní řešitelka programu o Vltavě z Přírodovědecké fakulty UK na mapovém koberci ukazuje místo, kde najdete na mapě pramen Vltavy.