Horní Hlídač Koutu, severozápadní stěna: (zleva) Kuba leze Hrabivou 4-, Michal leze Koutovou spáru 5, Tomáš slaňuje Emilovu cestu 5-.